Het competentieprofiel vs je LinkedIn-profiel

Ken je het competentieprofiel van de fysiotherapeut nog? Er is ook een uitgebreide versie voor alle verbijzonderingen. Hierin staat beschreven wat wij als fysiotherapeuten zouden moeten weten, kunnen en doen. Het zou toch wat zijn als iedereen dit ook op zijn CV of LinkedIn-profiel zou vermelden.

En verbijzondering of bijscholing levert je een uitbreiding of verdieping van je competenties op. Je “scope of practice” verbreedt of verdiept. Tegenwoordig kun je zelfs een masterclass extended scope volgen.

Natuurlijk is het goed om te weten wat er binnen jouw scope valt. Waar ligt je ervaring? Wat is je expertise? De extreme gevallen waar je na een screening nog “pluis” tegen zegt kenmerken de grens of het uiterste van jouw scope. Weten wat deze uitersten zijn is erg waardevol. Deze extreme gevallen lopen bovendien af en toe zo je behandelkamer binnen, je ontmoet ze in levende lijve. Ze beïnvloeden het gemiddelde van jouw scope,  terwijl het gemiddelde van jouw scope niet per definitie de uiterste grens van je expertise beïnvloedt. Heb je wel eens de gemiddelde patient in je behandelkamer gehad?

Het besef wat er binnen jouw scope valt kan je helpen in bijvoorbeeld een sollicitatie traject. Maar weten wie of wat zich aan de uiteinden van je scope bevinden, helpt je in de dagelijkse praktijk. Niets is fijner dan uitsluiten met wie of wat je niet werkt, omdat het niet jouw expertise is en de kans op succes klein.

Aan de uiteinden van je scope bevinden zich jouw belangrijkste samenwerkingspartners: misschien de huisarts, een orthopeed of een personal trainer. Iemand die jij niet kunt helpen, kan goed bij hen terecht.

Auteur: Thaddeus Knops

always learning