Modellenwerk

Als je er een beetje knap bijloopt kun je een leuk zakcentje verdienen als model. Soms wordt je foto nog iets geretoucheerd, even door photoshop gehaald en dan hang je prachtig in het bushokje.

Ook in fysiotherapieland zijn veel modellen. Een model is een versimpelde weergave van de werkelijkheid. En als je eenmaal een model hebt leren kennen, kun je de bevestiging hiervan regelmatig terugzien in de werkelijkheid. Maar een model is niet de werkelijkheid.

“Een model is een versimpelde weergave van de werkelijkheid.”

Het vervelende is dat onze ideëen in onze gedachten blijven plakken, zeker als we deze zelf geformuleerd hebben of bevestigd zien. Als jouw originele idee of model gebaseerd is op zwakke evidentie of een onjuiste redenering, zal het daarom moeilijk zijn dit idee later aan te passen. Zelfs als er overduidelijk tegenstrijdige evidentie verschijnt.

Mensen die tegenstrijdige informatie tegen elkaar kunnen afwegen en wachten met het vormen van een idee of theorie zijn daarom beter af.

Een toepassing van dit principe zie je terug in het diagnostisch proces van fysiotherapeuten. Therapeuten die een hypothetico-deductieve strategie volgen zien hun oorspronkelijke hypothese vaak bevestigd worden in de anamnese en het onderzoek dat zij uitvoeren. Wanneer de therapeut ook probeert zijn oorspronkelijke hypothese te ontkrachten, bijvoorbeeld door het bewust toepassen van tests in het lichamelijk onderzoek met een hoge sensitiviteit, is hier niets mis mee.

 

Vaak ontbreekt dit laatste stuk nou net in beschrijvingen van casuïstiek.

 

 

Auteur: Thaddeus Knops

always learning