Prijzen

Lang verhaal kort; een behandeling bij Melius kost € 45,00. Voor je eerste afspraak betaal je € 15,00 extra omdat er tijdens deze eerste afspraak een dossier en behandelplan opgesteld moet worden. Wil je dat ik naar jouw locatie toe kom? Dan rekenen we een toeslag van € 7,50 om de reistijd en reiskosten te dekken. Omdat ik er voor kies zonder contracten met zorgverzekeraars te werken betaal je deze kosten direct aan mij. Je ontvangt een factuur met daarop alle nodige informatie om de behandeling eventueel bij je zorgverzekeraar te kunnen declareren. Dit alles lichten we hieronder nog eens uitgebreid toe, voor wie ook van de details op de hoogte wil zijn.

Screening; op de factuur vind je voor een screening de code 1850 terug zodat je zorgverzekeraar herkent waar het om gaat. De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) omschrijft een screening als “De screening is een kort contact tussen de zorgverlener en de patiënt die zonder verwijzing van een arts naar de zorgverlener gaat. Gedurende de screening inventariseert de zorgverlener de hulpvraag, bepaalt of er een indicatie is voor verder onderzoek, gaat na of er geen contra-indicaties zijn en informeert/adviseert de patiënt.” Bij Melius doen we een screening bij voorkeur digitaal en op afstand om zo maximale flexibiliteit in onze en jouw agenda te behouden. Een screening kost € 15,00.

Intake en onderzoek na screening; code 1860. De NZA omschrijft een intake en onderzoek na screening als “Tijdens de intake en onderzoek na screening voert de zorgverlener bij een nieuwe indicatie een intake en een fysiotherapeutisch onderzoek uit en stelt een behandelplan op. De zorgverlener informeert/adviseert de patiënt.” Een intake en onderzoek na screening kost € 45,00. Indien we dit op locatie doen (code 1861) rekenen we € 52,50.

Screening, intake en onderzoek; code 1864. De NZA omschrijft een screening, intake en onderzoek als “Tijdens de screening en intake en onderzoek voert de zorgverlener bij een patiënt met een nieuwe indicatie, die zonder verwijzing van een arts naar de zorgverlener gaat, een screening, intake en een fysiotherapeutisch onderzoek uit op één dag en stelt een behandelplan op.De zorgverlener informeert/adviseert de patiënt.” Een screening, intake en onderzoek kost € 60,00. Indien we dit op locatie doen (code 1865) rekenen we € 67,50.

Intake en onderzoek na verwijzing (na verwijzing van een arts); code 1870. De NZA omschrijft een intake en onderzoek na verwijzing als “Tijdens de intake en onderzoek na verwijzing voert de zorgverlener bij een nieuwe indicatie een onderzoek uit en stelt een behandelplan op. De zorgverlener informeert/adviseert de patiënt. De patiënt is verwezen door een arts. Intake en onderzoek na verwijzing kan alleen in rekening worden gebracht indien voor dezelfde aandoening geen screening bij directe toegang heeft plaatsgevonden.” Een intake en onderzoek na verwijzing kost € 60,00. Indien we dit op locatie doen (code 1871) rekenen we € 67,50.

Behandeling Manuele Therapie; code 1200. De NZA omschrijft een behandeling manuele therapie als “De individuele zitting manuele therapie is een ononderbroken tijdspanne, waarin de zorgverlener de patiënt één-op-één voor één of meerdere indicaties begeleidt, adviseert en/of behandelt ongeacht de tijdsduur en de inhoud van de behandeling.” Een behandeling kost € 45,00. Indien de behandeling op locatie plaatsvindt (code 1201) rekenen we € 52,50.

Eenmaling onderzoek fysiotherapie / Second opinion; code 1400. De NZA omschrijft een eenmalig onderzoek fysiotherapie als “Het eenmalig onderzoek heeft als doel om meer informatie te genereren ten behoeve van de diagnose en prognose met het oog op het behandelbeleid en de fysiotherapeutische (on)mogelijkheden. Een eenmalig onderzoek kan alleen in rekening worden gebracht indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

  • er moet sprake zijn van een gericht schriftelijke vraag van de verwijzer voor een onderzoek;
  • er moet sprake zijn van een schriftelijke rapportage van de zorgverlener aan de verwijzer.

Het eenmalig onderzoek kan niet worden opgevolgd door een zitting voor dezelfde aandoening. Als de arts na de schriftelijke rapportage verwijst voor behandeling fysiotherapie, dan zal gestart moeten worden met intake en onderzoek na verwijzing, alvorens een zitting voor dezelfde aandoening plaats kan vinden.” Een eenmalig onderzoek kost € 60,00. Indien het eenmalig onderzoek op locatie plaatsvindt (code 1401) rekenen we € 67,50.