Praktijkreglement

Praktische informatie
Bij deze informeren wij u over wettelijke bepalingen en regels die op onze praktijk van toepassing zijn

Identiteitsbewijs meenemen bij eerste afspraak: Op basis van de huidige zorgverzekeringswet dient u zich op de eerste afspraak te legitimeren met een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Deze identificatieplicht is ingevoerd om identiteitsfraude tegen te gaan. Uw fysiotherapeut neemt de gegevens van uw identiteitsbewijs over in het behandeldossier.

Handdoek:
Om hygiënische redenen verzoeken wij u een badhanddoek mee te nemen naar de behandelingen.

Afspraak afzeggen:
Een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd. Bij het niet (tijdig) afzeggen wordt de voorgenomen behandeling in rekening gebracht bij de patiënt.

Nota’s:
U ontvangt voor uw behandeling altijd een nota. De tarieven kunt u vinden op onze website. Op de nota staat de nodige informatie om deze te kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar. Mocht er onverhoopt informatie ontbreken, laat ons dat dan weten zodat wij de nota aan kunnen passen.

Privacy en geheimhoudingsplicht:
Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Eigendommen
De praktijk is niet verantwoordelijk voor uw eigendommen.