Praatvaardig

 In ons eigen kikkerlandje, maar ook in Australië en het Verenigd Koninkrijk bestaan campagnes om patiënten te ondersteunen bij het voeren van gesprekken met hulpverleners. Ook wij therapeuten kunnen daar iets van leren, want het levert je zomaar een checklist op voor een dergelijk gesprek!

 

De drie belangrijkste thema’s die volgens deze campagnes aan bod moeten komen tijdens een dergelijk gesprek zijn de diagnose, het verkennen van behandelmogelijkheden en uiteindelijk de keuze van de interventie.

Natuurlijk diagnosticeren wij allemaal keurig volgens de terminologie van de ICF, maar daar begrijpen de meeste patiënten niks van. We leggen dan ter verduidelijking nog even uit hoe men dit in de volksmond noemt. “Runners knee” is misschien wel het mooiste voorbeeld van beschrijvende diagnostiek.

Stel je voor: iemand brengt een bezoek aan de fysiotherapeut omdat zijn/haar knie pijn doet tijdens het hardlopen, om als diagnose te horen te krijgen dat de knie pijn doet bij het, jawel, hardlopen!

Een betere therapeut zal toch in ieder geval benoemen welke objectieve tekens en subjectieve symptomen leiden tot deze diagnose, hoe deze klacht heeft kunnen ontstaan, en wat vervolgens wel en niet te doen.

 

Bij het verkennen van mogelijke interventies spelen volgens de principes van de EBP naast de “best available evidence” ook de “clinical expertise” en de “patient values” een rol. Overweeg ook eens of iemand anders, met andere expertise of uit een andere beroepsgroep behulpzaam kan zijn. Of vraag je bijvoorbeeld eens af of er nu danwel later behandeld moet worden. Het gaat er om dat ook hier keuzes gemaakt worden waar je de patiënt heel goed bij kunt betrekken.

 

Uiteindelijk zal dat allemaal leiden tot de keuze van een interventie. Misschien wil je patiënt daar nog even over nadenken, of het bespreken met ouders of een partner. Het volgen van deze stappen maakt dat je patiënt begrijpt wat er gebeurt en onderdeel is van het keuzeproces. Dit stimuleert de zelfredzaamheid enorm en bevordert de motivatie van de patiënt.

 

Simpel checklistje, dikke kans dat je op één lijn komt te zitten met je patiënt.